Procedure

De procedure voor scholen zonder leerlingplafond loopt het gehele aanmeldjaar door. 

Ouders mogen hun kind aanmelden in het aanmeldjaar waarin hun kind 3 jaar wordt. Het kind moet drie jaar zijn op het moment van aanmelden. Het nieuwe aanmeldjaar loopt van 1 oktober 2023 t/m 30 september 2024 en is bedoeld voor kinderen met geboortedatum 01 oktober 2020 t/m 30 september 2021.

Deze kinderen kunnen worden aangemeld tot 1 december 2024.

 

Wilt u meer weten over de procedure voor scholen met leerlingplafond, klik dan hier

 

U kunt in het aanmeldjaar 2023-2024 wel kinderen vanuit de centrale (bovenschoolse) loting toegewezen krijgen. Als dit het geval is, krijgt u persoonlijk bericht van AanmeldenPO. De ouders van deze kinderen krijgen op dezelfde dag een plaatsingsaanbod toegestuurd.

 

Het versturen van het plaatsinsaanbod vindt in het aanmeldjaar 2023-2024 plaats op:

  • 25 januari 2024
  • 11 april 2024
  • 10 juli 2024
  • 10 oktober 202