Privacystatement

Op onze website verwerken we een aantal persoonsgegevens. We vertellen je in deze Privacy statement wat we met deze gegevens doen.

 

Onze contactgegevens

Onderwijsservicedesk Haaglanden
Regulusweg 11 (2e etage)
2516 AC Den Haag

070 – 315 63 50

servicedesk@bovohaaglanden.nl

servicedesk@aanmeldenpo.nl

servicedesk@voroc.nl

servicedesk@spirit4you.nl

servicedesk@wegwijzer.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Via de website van Onderwijsservicedesk Haaglanden kan je je aanmelden verschillende activiteiten voor BOVO Haaglanden en AanmeldenPO. Hiervoor verwerken wij een aantal persoonsgegevens.

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • IP-adres;
  • (Geanonimiseerde) gegevens over jouw activiteiten op onze website;
  • Internetbrowser en apparaat type.

 

Doel en grondslag persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Inschrijvingen voor activiteiten
  • Bezoekersstatistieken activiteiten

 

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om gegevens langer te bewaren.

 

Derden

Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

 

Cookies

Voor informatie over de cookies die we plaatsen verwijzen we je graag naar de Cookie pagina.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BOVO Haaglanden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Neem hiervoor contact op met helpdesk@bovohaaglanden.nl.

 

Beveiligen persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de Onderwijsservicedesk Haaglanden

 

Vragen?

Heb je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen over onze verwerking van persoonsgegevens? Dan kun je contact met ons opnemen via de Onderwijsservicedesk Haaglanden.